Förberedande markarbeten för Göteborgs Egnahem

Entreprenaden innefattar avtäckning av en 11 000 m2 tomt i Bergsjön, inför sprängning för nya fastigheter åt Göteborgs Egnahem. Detta är en del av Göteborgs bostadssatsning ”BoStad 2021”. Totalt kommer det att sprängas bort 15 000 m3 berg under sommaren och hösten.

FAKTA

Typ av projekt Markarbeten
Ort Bergsjön, Göteborg
Kund Göteborgs Egnahem
Färdigställande

KONTAKT

Ansvarig platschef Joakim Wiik