Fjädermolnsgatan, Brf Cirrus

På uppdrag av Hökerums Bygg, ska vi utföra markentreprenad för nybyggnation av flerbostadshus. I entreprenaden ingår bl a schaktning, läggning av kablar och rör.

FAKTA

Typ av projekt Markentreprenad för husbyggnation
Ort Göteborg
Kund Hökerums Bygg
Färdigställande 2019-06-30

KONTAKT

Ansvarig platschef Markus Plomgren