VA Tjuvkil, etapp 2

Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad delvis inom detaljplaneområdet Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 samt överföringsledning till inkopplingspunkt vid planerad pumpstation, Lyckekroken.

FAKTA

Typ av projekt VA
Ort Tjuvkil
Kund Kungälvs kommun
Färdigställande Oktober 2018

KONTAKT

Ansvarig platschef Mathias Hansson