Markarbeten för grundläggning av modul

Förberedande markarbeten, såsom schakt, ledningsbädd, kringfyllning och återställning för ledningar, brunnar, kablar och belysningsfundament och belysningsstolpar. Modulen ska används som förskola.

FAKTA

Typ av projekt Markarbeten
Ort Uddevalla
Kund Uddevalla kommun
Färdigställande September 2018

KONTAKT

Ansvarig platschef Stefan Svenningsson