VA Myggenäs Del 3, Röreviken. Tjörns kommun

I projektet utförde vi utbyggnad av nya VA-ledningar i hela Röreviken. Återställning av vägar samt ett nytt gångstråk byggdes genom Röreviken. En avloppspumpstation samt 3 st LTA-system ingick också i entreprenaden.

FAKTA

Typ av projekt VA-arbeten
Ort Myggenäs, Röreviken
Kund Tjörns kommun
Färdigställande