Fakturering

Vi på Markbygg vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. Elektronisk fakturahantering är effektivare, säkrare, enklare och framförallt mer miljövänligt för alla parter. Vi rekommenderar därför dig som leverantör att bruka detta system.

Elektronisk fakturahantering

Skicka fakturan till mailadress: efakt.mkb@devo.se

  • Bifoga fakturan som PDF-dokument.
  • Pdf-dokumentet ska innehålla hela fakturan inkl bilagor.
  • Det är möjligt att bifoga flera pdf-dokument i samma mejl, så länge det ligger en hel faktura i varje dokument.
  • Notera att detta är en automatisk tjänst och eventuella meddelanden inte kommer att bli lästa.

 

Fakturan till Markbygg ska innehålla:

  • Korrekt bolagsnamn
  • Korrekt projektnummer på fakturans första sida
  • Kontaktperson på Markbygg
  • Notering om omvänd skattskyldighet, om fakturan avser inköpt byggtjänst

Är du osäker på om du har rätt projektnummer, vänligen kontakta beställaren på Markbygg. Fakturor som saknar giltigt projektnummer blir avvisade/returnerade.

 

Post

Fakturor kan skickas med vanligt post. De skannas då in och vi behandlar dem elektroniskt i våra system.

Faktureringsadresser

Omvänd moms

För dig som ska skicka en faktura till Markbygg Anläggning.

Från 1 juli 2007 ska omvänd moms användas mellan företag som bedriver byggverksamhet, sk omvänd skattskyldighet. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa  momsen till Skatteverket.

 

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

  1. Du omsätter (säljer) särskilt angivna byggtjänster i Sverige.
  2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

De flesta byggtjänster omfattas av den omvända skattskyldigheten.

En faktura som omfattas av omvänd skattskyldighet ska alltså vara utan moms och märkas med texten ”Omvänd betalningsskyldighet” samt VAT-nummer för beställande Markbygg-bolag.

Läs mer om omvänd skattskyldighet på www.skatteverket.se

Vid frågor om vår leverantörsfakturahantering

Tel: 010 – 762 30 11
levfakt@markbygg.se

Title

Hitta till oss

Markbygg är ett av de ledande mark- och anläggningsföretagen i västra Sverige. Varje projekt utförs med kompetens, erfarenhet och skicklighet och överlämnas alltid med stolthet till nöjda kunder.

Huvudkontor
Markbygg AB
Bultvägen 4
451 75 Uddevalla
Sverige

Växel: 010-762 30 00
info@markbygg.se