FAKTA

Typ av projekt Mark-arbeten
Ort Göteborg
Kund Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Färdigställande