FURUHALL

Området fortsätter att växa och vi är just nu i full gång med att färdigställa kommande etapper ute på Furuhall.

Till sommaren säljstartar vi Etapp 7 som består av 13 unika tomter.

Är du intresserad av en tomt på Furuhall?

Kontakta Marlene på fastighetsbyrån för mer information.