Sunds Terrasser etapp 2 – Uddevalla

Bygglovet för Sunds Terrasser etapp 2, är nu klart men byggstart är ännu ej fastställd. Det går bra att skicka intresseanmälan via mejl till stefan.lundh@markbygg.se