Entreprenader

Markbygg utför mark- och anläggningsentreprenader och vi är specialiserade inom vatten och avlopp med reningsverk som huvudverksamhet. Vi är partnern som kan hjälpa dig oavsett om det handlar om en mindre utförandeentreprenad eller en komplicerad funktionsentreprenad.

Engagemang och kompetens
Vatten och avlopp, finplanering, vägar, kajer, broar, sjöarbeten, grundläggning, infrastruktur, betongentreprenader, kabel- och övriga ledningsarbeten – den här bredden i verksamheten kräver gedigen kompetens och erfarenhet. Och det är precis vad vi har. Vår engagerade personal utför våra entreprenader effektivt och med rätt kvalitet.

Nyfiken? Hör av dig så tar vi reda på hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt!

Referensentreprenader

Ombyggnad av Kungstorget, Uddevalla

Entreprenaden avser ombyggnad/upprustning av Kungstorget i Uddevalla. Det är den första utav två etapper som kommer att utföras.

LÄS MER

Kungsgatan, etapp 1, Uddevalla

Entreprenaden avser upprustning av Kungsgatan i Uddevalla. Det är den första utav tre etapper som kommer att utföras.

LÄS MER

Strandpromenaden, Uddevalla

Vi är mycket stolta över Strandpromenaden som vi färdigställde augusti 2006. Den har också vunnit pris hos Vägverket i kategorin ”Vackra vägars pris” 2009, där vi vann bland 13 st nominerade.

LÄS MER

Förberedande markarbeten inför IKEA och IKANOs etablering, Uddevalla

Projektet innefattade omfattande jordschakt, fyllningar, permanent spont, markstabilisering, gångbro, stödmur samt finplanering mm. En del massor skall kördes till tipp och en hel del massor användes för att fylla upp området.

LÄS MER

Ramavtal

Ramavtal VA – Västvatten

Avtalet omfattar mindre entreprenader för VA-arbeten i Uddevalla kommun, Färgelanda Kommun, Munkedals kommun samt Sotenäs kommun. Vi utför va- saneringar, omfattande omläggningar, nybyggnation och övriga VA-relaterade arbeten

LÄS MER

Ramavtal mindre markarbeten, Uddevalla kommun

Avtalet avser ramavtal för mindre markentreprenadarbeten.

LÄS MER

Ramavtal Trafikkontoret mindre investeringsentreprenader, Göteborgs Stad

Avtalet avser utförande av mindre investeringsentreprenader på gator och vägar m.m.