Om Markbygg

Markbygg är ett av de ledande mark- och anläggningsföretagen i Västra Götaland. I snart två decennier har vi utfört entreprenader åt kommuner, stat, kommunala och privata bolag samt konsumenter. Med tiden har vi också utvecklat exploateringar av tomter och bostäder. Vi har nöjda kunder. Anledningen till det tror vi är vårt fokus på enkelhet, flexibilitet och hög kvalitet. Vi är snabba, kostnadseffektiva och ser till att varje entreprenad utförs med kompetens, erfarenhet och skicklighet. Det är tryggt att anlita Markbygg – testa du också!

HISTORIA

Markbygg Anläggning grundades år 2000 av Stefan Lundh och Robert Eriksson. Tillsammans hade dem mer än 30 års erfarenhet av arbete i mark- och anläggningsbranschen. Verksamheten tog snabbt fart och redan första året, omsatte bolaget 14 miljoner kronor.

Med över 1 000 utförda entreprenader i ryggen och med utmärkelser som ”Årets företagare” och ”Gasellföretag” på väggen har Markbygg blivit en etablerad aktör i branschen.

Sedan januari 2022, ägs bolaget av Green Landscaping Group AB och ingår i deras koncern.

VÅRT LEDNINGSYSTEM

Markbygg är sedan 2010 diplomerat enligt Povel. Men… vad spelar det för roll för dig? Jo, det är en garant för att vi har ordning och reda i företaget, att vi värnar om miljön, arbetsmiljön och kvaliteten.

Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier och säkerställer att företagets ledningsarbete är uppsatt på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner.

Certifieringen, som utförs av en tredjepart (Scandinavian Business Certification) visar också att vi följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi värnar om samhällets barn och ungdomar och är engagerade i att bygga ett starkt, hälsosamt och tryggt samhälle.

Därför aktiverar vi oss också utanför det samhällsnyttiga arbetet vi utför under arbetstid. Vi sponsrar idrottsföreningar och en rad organisationer och är engagerade i frågor som bl.a. trafiksäkerhet och förebyggande av mobbning.

Tror du att vi kan utföra samhällsnytta tillsammans? Hör av dig med din idé till sponsring@markbygg.se

KONTAKTA OSS 010-762 30 00

KONTAKTA OSS

010-762 30 00