Förberedande markarbeten inför IKEA och IKANOs etablering

Projektet innefattade omfattande jordschakt, fyllningar, permanent spont, markstabilisering, gångbro, stödmur samt finplanering mm. En del massor skall kördes till tipp och en hel del massor användes för att fylla upp området.

FAKTA

Typ av projekt Markarbeten
Ort Uddevalla
Kund Uddevalla kommun
Färdigställande 2012