För dig som är leverantör

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att du som leverantör och/eller underentreprenör kan leva upp till samma höga krav.

Vid anbudsinlämning

När du lämnar anbud ska du alltid bifoga blankett UE 2021, som bland annat visar att du följer kollektivavtal.

Ladda hem UE 2021

Personalliggare

Från 1 januari 2016 gäller Skatteverkets nya regler om Personalliggare.
Läs mer om Personalliggare

På våra arbetsplatser

Alla som befinner sig på våra arbetsplatser ska:
* Bära sitt ID06-kort väl synligt.
* Ha skyddskläder. Som minimum ska man ha skyddshjälm, skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd samt varselkläder.

Externa länkar

ID06
Byggföretagens – Uppförandekod


Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. Elektronisk fakturahantering är effektivare, säkrare, enklare och framförallt mer miljövänligt för alla parter. Vi rekommenderar därför att bruka detta system.

Elektronisk fakturahantering

Digitalt: GLN 7365565812493

Per E-post skickas fakturan till: leverantorsfaktura@markbygg.se

  • Bifoga fakturan som pdf-dokument.
  • Pdf-dokumentet ska innehålla hela fakturan inkl bilagor.
  • Det är möjligt att bifoga flera pdf-dokument i samma mejl, så länge det ligger en faktura i varje dokument.
  • Notera att detta är en automatisk inläsningstjänst så eventuella meddelanden inte kommer att bli lästa.

Faktura per post

Fakturor kan skickas med vanligt post. De läses då in och behandlas elektroniskt i vårat system.

Fakturaadress
Markbygg Anläggning Väst AB
FE 511, Box 912
751 09 UPPSALA

En faktura till Markbygg skall innehålla:

  • Korrekt bolagsnamn – Markbygg Anläggning Väst AB
  • Korrekt projektnummer/littranummer på fakturans första sida
  • Kontaktperson på Markbygg
  • Notering om omvänd skattskyldighet, om fakturan avser inköpt byggtjänst

Är du osäker på om du har rätt projektnummer, vänligen kontakta beställaren på Markbygg. Fakturor som saknar giltigt projektnummer blir avvisade/returnerade.

Faktura med omvänd skattskyldighet (sk omvänd moms).

Från 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas mellan företag som bedriver byggverksamhet.. Det innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa momsen till Skatteverket.

Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

  1. Du omsätter (säljer) särskilt angivna byggtjänster i Sverige.
  2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

De flesta byggtjänster omfattas av den omvända skattskyldigheten.

En faktura som omfattas av omvänd skattskyldighet ska alltså vara utan moms och märkas med texten ”Omvänd betalningsskyldighet” samt VAT-nummer SE556581249101.