Om Markbygg

Markbygg är ett av de ledande mark- och anläggningsföretagen i Västra Götaland. I över två decennier har vi utfört entreprenader åt kommuner, stat, kommunala och privata bolag samt konsumenter. Vi har nöjda kunder. Anledningen till det tror vi är vårt fokus på enkelhet, flexibilitet och hög kvalitet. Vi är snabba, kostnadseffektiva och ser till att varje entreprenad utförs med kompetens, erfarenhet och skicklighet. Det är tryggt att anlita Markbygg – testa du också!

HISTORIA

Markbygg Anläggning grundades år 2000 av Stefan Lundh och Robert Eriksson. Tillsammans hade dem mer än 30 års erfarenhet av arbete i mark- och anläggningsbranschen. Verksamheten tog snabbt fart och redan första året, omsatte bolaget 14 miljoner kronor.

Med över 1 000 utförda entreprenader i ryggen och med utmärkelser som ”Årets företagare” och ”Gasellföretag” på väggen har Markbygg blivit en etablerad aktör i branschen.

Sedan januari 2022, ägs bolaget av Green Landscaping Group AB och ingår i deras koncern.

VÅRT VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM

Markbygg Anläggning Väst AB är anslutna till BKMA som är ett verksamhetsledningssystem fastställt av Byggföretagen. Granskningen och certifieringen utförs av oberoende certifieringsorgan som godkänts av Byggföretagen. Syftet är att ha ordning och reda samt att hela organisationen skall arbeta för ständiga förbättringar.

Kraven i BKMA certifieringsregler bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten. BKMA har samma princip som ISO och innebär att organisationen har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.

Läs vår KMA-policy

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi värnar om samhällets barn och ungdomar och är engagerade i att bygga ett starkt, hälsosamt och tryggt samhälle.

Därför aktiverar vi oss också utanför det samhällsnyttiga arbetet vi utför under arbetstid. Vi sponsrar idrottsföreningar och en rad organisationer och är engagerade i frågor som bl.a. trafiksäkerhet och förebyggande av mobbning.

Tror du att vi kan utföra samhällsnytta tillsammans? Hör av dig med din idé till sponsring@markbygg.se

KONTAKTA OSS 010-762 30 00

KONTAKTA OSS

010-762 30 00