Kungstorget

På uppdrag av Uddevalla kommun, ska vi lägga ny ledning för spillvatten med tillhörande serviser. Ny gata ska anläggas utan trottoar och utan smågatsten. En viktig del i entreprenaden, är samordning med miljökonsult från museet, då det i området kan finnas fornlämningar.

FAKTA

Typ av projekt Omläggning av VA
Ort Uddevalla
Kund Uddevalla kommun
Färdigställande December 2017

KONTAKT

Ansvarig platschef Stefan Svenningsson