Ombyggnad av Kungstorget

Ombyggnaden av Kungstorget omfattar ytan från Rådhusets entré, till ytorna kring Hasselbackshuset. Området ska tillgänglighetsanpassas och få ny belysning och trottoarer breddas. Vissa ledningsarbeten såsom fjärrvärme, el, dagvatten och VA, kommer att genomföras. Torget kommer att förstoras något och göras fullt ut kvadratiskt.

FAKTA

Typ av projekt Markarbeten/finplanering
Ort Uddevalla
Kund Uddevalla kommun
Färdigställande December 2018

KONTAKT

Ansvarig platschef Stefan Svenningsson