Personalliggare

För dig som är byggherre

Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt.

Skatteverket ska vid ett kontrollbesök på byggarbetsplatsen omedelbart kunna läsa alla uppgifter i den samlade personalliggaren, på skärm eller papper.

Anmäl byggarbetsplatsen

Som byggherre ansvarar du för att anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Du ansvarar även för att anmäla ändringar och att meddela när byggverksamheten ändras.

Kontrollavgifter

Om arbetsplats inte har anmälts till Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas kan en kontrollavgift om 25 000 kr tas ut.

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare, om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket.

Överlåta skyldigheterna

Om du som byggherre anlitar en totalentreprenör för byggverksamheten kan du överlåta dina skyldigheter på entreprenören genom ett skriftligt avtal. Skyldigheterna gäller då i stället totalentreprenören. Du måste överlåta samtliga skyldigheter, inte bara en del, och till en och samma entreprenör.

Vid delad entreprenad kan du alltså inte överlåta skyldigheterna.

För dig som leverantör

På arbetsplatser där vi är byggherre, eller då byggherren har delegerat personalliggaren till oss, gäller följande:

  • Samtliga som är verksamma på arbetsplatsen ska logga in sig i personalliggaren; medarbetare, entreprenörer, beställare etc. Undantaget är person som under en kort tid bara lastar eller lossar material.
  • UE eller annan extern aktör som inte är inloggad vid en kontroll kommer att påföras kontrollavgifter.
  • Samtliga verksamma ska ankomst till arbetsplatsen logga IN sig i personalliggaren. Vid dagens slut, eller när man lämnar arbetsplatsen för dagen, ska man logga UT.
  • Enklaste sättet att hantera personalliggaren är med hjälp av en smartphone. I systemet ska man öppna en webbsida så vilken enhet som helst med webbläsare fungerar. Varje person som är verksam bör ha en egen enhet. I undantagsfall löser vi det på annat sätt.
  • Vid introduktionen till arbetsplatsen kommer utförliga instruktioner ges och dessa ska följas.

Läs mer Personalliggare – www.skatteverket.se